13sep
20:00

Prolog - prostor će naknadno biti potvrđen

Odilo. Zatamnjenje. Oratorijum
Svita br. 3 'Evropa'
Bolivud
Gorki – Alternativa za Nemačku?
Šest lica traži pisca
NO43 Prljavština

Večna Rusija


19. sep. | 13:00 | 17:00 | 21:00
20. sep. | 13:00 | 17:00 | 21:00
21. sep. | 13:00 | 17:00 | 21:00
Večna Rusija
20sep
19:00

Bitef teatar

PA’AM


20. sep. | 19:00 | 21:00
21. sep. | 19:00 | 21:00
PA’AM
21sep
17:00

prostor će naknadno biti potvrđen

Zaostavština, komadi bez ljudi


21. sep. | 17:00 | 19:00 | 21:00
22. sep. | 17:00 | 19:00 | 21:00
Zaostavština, komadi bez ljudi
22sep
20:00

Sava Centar

Rekvijem za L.