Foto: Bitef
Foto: Bitef

Budući da samo skretanje pažnje na probleme zagađenja životne sredine nije dovoljno, Bitef tim je pokrenuo aktivnosti koje imaju za cilj da u svakodnevnom funkcionisanju festivalskog tima, organizaciji događaja sa publikom i tokom festivala, a u okviru mogućnosti ekipe Bitefa, smanji negativan uticaj na životnu sredinu gde god je to moguće. Dakle, rešili smo da pređemo sa reči na dela. Šta to znači u praksi?

  • pri štampanju materijala postepeno prelazimo na papir sa ekološkom etiketom, dok interne dokumente i poslovne materijale štampamo dvostrano
  • favorizujemo digitalnu u odnosu na štampanu komunikaciju
  • publikacije (festivalski katalog) štampamo na manjem broju stranica nego ranije, u manjem tiražu i u crno-beloj štampi
  • podržavamo sve članove tima u nameri da izbace iz upotrebe plastičnu ambalažu i pribor za jelo
  • u festivalskim prostorijama uvodimo punktove za razvrstavanje različitih tipova otpada
  • ohrabrujemo članove tima da u pripremi festivala koriste javni prevoz i bicikle umesto motornih vozila kada god je to moguće
  • ulaznice za predstave festivala su napravljene od reciklabilnog papira, dok su na izlazima iz pozorišnih sala postavljeni punktovi za reciklažu istih. U isto vreme, publiku redovno obaveštavamo o mogućnosti onlajn kupovine ulaznica
  • trudimo se da angažujemo dobavljače hrane i kancelarijskog materijala koji se nalaze u neposrednoj blizini naših prostorija kako bismo smanjili štetne efekte transporta
  • svi članovi našeg tima su upoznati sa svim naporima koje preduzimamo u cilju smanjena proizvodnje otpada štetnog po životnu sredinu