Фото: Битеф
Фото: Битеф

Будући да само скретање пажње на проблеме загађења животне средине није довољно, Битеф тим је покренуо активности које имају за циљ да у свакодневном функционисању фестивалског тима, организацији догађаја са публиком и током фестивала, а у оквиру могућности екипе Битефа, смањи негативан утицај на животну средину где год је то могуће. Дакле, решили смо да пређемо са речи на дела. Шта то значи у пракси?

  • при штампању материјала постепено прелазимо на папир са еколошком етикетом, док интерне документе и пословне материјале штампамо двострано
  • фаворизујемо дигиталну у односу на штампану комуникацију
  • публикације (фестивалски каталог) штампамо на мањем броју страница него раније, у мањем тиражу и у црно-белој штампи
  • подржавамо све чланове тима у намери да избаце из употребе пластичну амбалажу и прибор за јело
  • у фестивалским просторијама уводимо пунктове за разврставање различитих типова отпада
  • охрабрујемо чланове тима да у припреми фестивала користе јавни превоз и бицикле уместо моторних возила када год је то могуће
  • улазнице за представе фестивала су направљене од рециклабилног папира, док су на излазима из позоришних сала постављени пунктови за рециклажу истих. У исто време, публику редовно обавештавамо о могућности онлајн куповине улазница
  • трудимо се да ангажујемо добављаче хране и канцеларијског материјала који се налазе у непосредној близини наших просторија како бисмо смањили штетне ефекте транспорта
  • сви чланови нашег тима су упознати са свим напорима које предузимамо у циљу смањена производње отпада штетног по животну средину