Antigona u Amazonu

O selekciji

Antigona u Amazonu gradskog pozorišta NTGent iz Belgije predstava je u kojoj se još jedna mitska i antička ženska figura iščitava i interpretira na nov i aktuelan način kroz preplitanje sa savremenim kontekstom. Čuveni belgijski reditelj Milo Rau, dobro poznat Bitefovoj publici, ovim radom završava svoju trilogiju koja reinterpretira antičke mitove. Za potrebe rada na ovoj predstavi Rau sa svojim timom odlazi u Brazil, gde šume i prirodu proždiru kapitalizam i vatra i gde 1% stanovništva poseduje 45% zemlje, i realizuje predstavu sa MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra), najvećim (zemljo)radničkim pokretom bez vlasništva nad zemljom. Četvoro izvođača na sceni i još mnogo učesnika, pripadnika starosedelačkih naroda Brazila, prisutnih kroz video-projekcije, rekreiraju priču Antigone smeštajući je u kontekst konkretnog događaja iz 1996. godine. Rau se sve vreme kreće između videa i odigravanja događaja uživo na sceni, između antičke drame i dokumentarnog materijala, između realnosti i fikcije. Time se u scenskom prostoru, s jedne strane omeđenom zemljom, a sa druge platnom koje nas uvodi u svet borbe brazilskog stanovništva protiv nepravde i nasilja, glavnih tema Antigone, kreira alegorijska predstava o borbi ljudi za dostojanstven život. Mnogo je strašnih stvari, al’ od čoveka ništa strašnije nije, govori Sofokle u Antigoni, a Rau, nažalost, potvrđuje da je danas ta ideja još prisutnija.