Mekšanje

O selekciji

Ovogodišnji festival svečano će otvoriti plesna predstava Mekšanje Dens on ansambla iz Berlina u koprodukciji sa Onasis Stegi iz Grčke i Nacionalnim koreografskim centrom Rilije-la-Pap iz Francuske, a u koreografiji grčkog umetnika Hristosa Papadopulosa. Dens on ansambl već je učestvovao na Bitefu kroz saradnju sa koreografom Janom Martensom, a specifičnost ove nemačke trupe je u tome što je čine plesači koji imaju više od četrdeset godina starosti. U ovoj saradnji sa Papadopulosom, prvoj po redu, nastaje rad koji ističe samu srž ovog ansambla postavljajući pitanje o tome šta znači sazreti? Kako telo mekša i kako se menja kada sazri? Jedanaestoro igrača postepeno ispunjavaju čist, beli prostor i neprimetnim premeštanjima težišta sa jednog zgloba na drugi, uz muziku koja zvuči kao rad metronoma, a čiji je autor italijansko-grčki kompozitor Koti K., istražuju mogućnosti ljudske pažnje i koncentracije kroz svedeni i gotovo meditativni scenski izraz. Jedanaest tela sinhronizovanim minimalističkim pokretima inspirisanim klasičnim plesnim tehnikama grade kolektivne slike, okupljaju se u raznolikim konstelacijama koje povremeno razbijaju da bi ih opet izgradili, sve vreme nam omogućavajući da uživamo u lepoti utkanoj u pukotine naizgled strogo formalizovanog scenskog jezika. Na kraju, mekšanje u Mekšanju ogleda se upravo u suptilno sprovedenoj ideji pobune pojedinca kroz jedva primetna razbijanja postavljenih ograničenja. Papadopulos i Dens on ansambl istražuju trenutke koji stvaraju izvestan nemir, ali koji takođe poseduju i neku vrstu umirujuće moći, kako za tela na sceni, tako i za ona u publici.