Seksualno obrazovanje II: Borba

O selekciji

Jedno od tri predavanja-performansa koji predstavljaju posebnu celinu u okviru glavnog programa festivala jeste Seksualno obrazovanje II: Borba mlade slovenačke rediteljke Tjaše Črnigoj u koprodukciji Slovenskog mladinskog gledališča, Maske Ljubljana i Mesta Žensk. Ovo predavanje-performans bavi se temom borbe za reproduktivna prava u posleratnoj Jugoslaviji, istovremeno nas informišući o današnjem kontekstu koji definiše ovu temu. Ovaj rad poslednji je od pet delova veće celine niza izvedbenih predavanja zajedničkog naslova Seksualno obrazovanje II: Borba, a čine ga radovi Dijagnoza, Saglasnost, Sposobnost, Igre i Borba.  Svako od ovih pet predavanja-performansa  bavi se nekim segmentom seksualnosti: od bolnih snošaja, pitanja toga kako izgledaju seksualne prakse uz obostrani pristanak, preko priča žena sa invaliditetom, njihovog seksualnog sazrevanja i odnosa prema sopstvenom telu i seksualnosti, teme nekonvencionalnih seksualnih praksi, pa sve do Borbe koja se bavi reproduktivnim pravima u posleratnoj Jugoslaviji, time implicitno utirući put priči o pravu na seksualno zadovoljstvo. Dve izvođačice nas na ubedljiv, osnažujući i često duhovit način vode kroz uzbudljivu istoriju ove borbe i njene predvodnice u Sloveniji - Vide Tomšič, učesnice Narodnooslobodilačke borbe, narodne heroine, predsednice Narodne skupštine Republike Slovenije, predsednice AFŽ-a, revolucionarke i feministkinje, jedne od najzaslužnijih žena za to što je Jugoslavija baštinila progresivne prakse u pogledu reproduktivnih prava koja danas, čak i u nominalno najprogresivnijim delovima sveta, iako su davno izborena, nažalost nisu garantovana.