Представа „Распевана младост“ аутора Јудит Берец, Бенцеа Ђерђа Палинкаша и Матеa Сигетија, преиспитује проблем изградње националног стадиона Пушкаш Арена у Мађарској, који је заменио некадашњи Народни стадион на том истом месту посвећеног управо народу, односно људима, а не нацији. Комад рађен у продукцији Куће савремене уметности Трафо из Будимпеште, нека је врста хорског театра чије су песме, заправо, делови политичких говора. Домаћа публика је одлично реаговала на представу и око два сата је остала на разговору са ауторима након извођења.

Фотографије: Ната Корски (представа и Сусрети с ауторима) и Тања Дробњак (атмосфера испред позоришта)