Ivan Savić (New Moment)
Ivan Savić (New Moment)

Većina onih koji se bave kreativnim poslom verovatno bi se složila da što je inspirativniji zadatak, bolje bude i rešenje na kraju. I lakši je put do njega. Kod vizuelnih rešenja povezanih sa Bitefom gotovo uvek bude tako, jer su teme kojima se selektori festivala bave po pravilu angažovane, aktuelne, i očekuje se da se o njima promišlja. Tako je i ovogodišnja tema, sažeta u stihu „Snago, ne pristaj da budeš nečija“,  otvorila pregršt asocijacija i načina interpretacija.
Za mene je to priča o individualnosti, pronalaženju sopstvenog glasa, a sa druge strane i priča o nepristajanju, otporu represiji, borbi protiv manipulacije i nasilja (u raznim oblicima). I zato se kao prirodan simbol nametnuo gest kojim sami sebe nagrađujemo kad ispunimo svoja očekivanja i ciljeve, ali i kojim bodrimo sebe i osnažujemo one do kojih nam je stalo kada im je podrška potrebna. Za novije generacije - taj simbol je možda „flexed bicep“ emoji.
U suštini, to je vanvremenska poruka da je snaga u svakom od nas. Važno je, posebno u trenutku u kojem se ovo društvo danas nalazi, da ona stigne do svih koji pokušavaju da tu snagu pronađu, ali i do onih koji  sumnjaju da je uopšte poseduju. A posebna je čast i plemenit cilj biti deo misije prenošenja takve poruke.

Ivan Savić (New Moment), autor vizuelnog rešenja