Фотографија: Милица Бабић
Фотографија: Милица Бабић

Деконструишући идеју навике на навику као дисциплину, као тренинг, као форму; на навику као компромис, као споразум; на навику као инерцију, антиципацију; на навику као образац, шаблон, репетицију...; на навику као начин постојања..., аутори се поигравају са укрштеним визурама и погледима, како свог простора тако и простора за оног другог.