Fotografija: Milica Babić
Fotografija: Milica Babić

Dekonstruišući ideju navike na naviku kao disciplinu, kao trening, kao formu; na naviku kao kompromis, kao sporazum; na naviku kao inerciju, anticipaciju; na naviku kao obrazac, šablon, repeticiju...; na naviku kao način postojanja..., autori se poigravaju sa ukrštenim vizurama i pogledima, kako svog prostora tako i prostora za onog drugog.