Fotografija: Franzi Kreis
Fotografija: Franzi Kreis

Iris Rafetzider je članica vodećeg dramaturškog kolektiva festivala Viner Festvohen. Nakon studija pozorišta, filma i medija, studija romanskih jezika i književnosti, kao i master studija plesa i dramaturgije u Beču, Parizu, Nici i Frankfurtu na Majni, od 2014. radi za festival Viner Festvohen u saradnji sa različitim umetničkim direktorima. Od 2021. na čelu dramaturškog tima, sa fokusom pozorištu, performansu i kuriranju plesa. U okviru Viner Festvohena, kao i slobodna umetnica, sarađuje sa brojnim međunarodnim i bečkim umetnicima u kreativnim procesima. Njenom stvaralaštvu svojstvena su stalna razmišljanja o dramaturgiji i budućim festivalima.