https://54.bitef.rs/
https://54.bitef.rs/

На ивици будућност

Не треба посебно истицати, пошто је саморазумљиво, да је рад на главном програму 54. Битефа био изузетно отежан. Месецима су трајали преговори с компанијама и позориштима чије су представе изабране јер нико није могао да предвиди у ком ће се правцу развијати догађаји повезани са глобалном пандемијом вируса корона. Све људске активности на свим деловима планете Земље биле су, и још су увек, битно отежане, а поједине и онемогућене, али се чини да није егоцентрично - или је егоцентрично у мери примереној театру - устврдити да у глобално најугроженије делатности спада и организација међународних позоришних фестивала. Она је угрожена због чињенице да је сама позоришна пракса, у околностима нужне телесне раздвојености, скоро онемогућена. Додатна фрустрација, а која је иманентна међународном и то светском фестивалу, проистиче из отежаног авионског саобраћаја, препорука за (не)путовање у неке земље, обавезних карантина... Имајући ове изазове у виду, уметничко-продукцијски тим Битефа не може да гарантује да ће се фестивал и десити у планираном термину, од 9. до 15. септембра. То ће зависити од пандемије, домаћих и страних протокола о јавним окупљањима и међународном авионском саобраћају, итд.