https://54.bitef.rs/
https://54.bitef.rs/

Na ivici budućnost

Ne treba posebno isticati, pošto je samorazumljivo, da je rad na glavnom programu 54. Bitefa bio izuzetno otežan. Mesecima su trajali pregovori s kompanijama i pozorištima čije su predstave izabrane jer niko nije mogao da predvidi u kom će se pravcu razvijati događaji povezani sa globalnom pandemijom virusa korona. Sve ljudske aktivnosti na svim delovima planete Zemlje bile su, i još su uvek, bitno otežane, a pojedine i onemogućene, ali se čini da nije egocentrično - ili je egocentrično u meri primerenoj teatru - ustvrditi da u globalno najugroženije delatnosti spada i organizacija međunarodnih pozorišnih festivala. Ona je ugrožena zbog činjenice da je sama pozorišna praksa, u okolnostima nužne telesne razdvojenosti, skoro onemogućena. Dodatna frustracija, a koja je imanentna međunarodnom i to svetskom festivalu, proističe iz otežanog avionskog saobraćaja, preporuka za (ne)putovanje u neke zemlje, obaveznih karantina... Imajući ove izazove u vidu, umetničko-produkcijski tim Bitefa ne može da garantuje da će se festival i desiti u planiranom terminu, od 9. do 15. septembra. To će zavisiti od pandemije, domaćih i stranih protokola o javnim okupljanjima i međunarodnom avionskom saobraćaju, itd.