Fotografija: Tomas Salva
Fotografija: Tomas Salva

Iako su na sceni dvojica akrobata, ova kreacija zamišljena je kao kvartet. Oni svoje osluškivanje dele sa drvetom bukve - saučesnikom i još jednim predstavnikom živih, ali takođe i sa publikom koja je pozvana da dodirne i ponese ovo osetljivo drvo, kao i da se popne na njega. To je priča o odolevanju haosu, usponu u visine iznad uporišta na čvrstoj zemlji, o ljudskoj krhkosti u kosmosu koji je van našeg poimanja. Tri aktera na sceni prate nas kroz filozofsko sanjarenje o vezi Čoveka sa živim  svetom, kroz metaforu o čovečanstvu - tananoj slamčici u bujici elemenata.