Umetnost u vazduhu – leteći trapez

Cirkusku školu Turbul iz Nima vodi udruženje Appel d’Air, oformljeno radi širenja cirkuske umetnosti među decom i mladima na nacionalnom nivou. Njega čini kolektiv predavača i cirkuskih umetnika koji zajedno stvaraju prostor za cirkusku pedagogiju, istraživanje, kreaciju, životni prostor. Tokom festivala, ova cirkuska škola će ponuditi višednevni edukativni program za amatere i profesionalce, kao i izvođački program i prezentaciju veštine letećeg trapeza, u vidu kratkog performansa.