Fotografija: Jordi Plana
Fotografija: Jordi Plana

Koristeći cirkuske veštine i metodologiju autofikcije, Amer Kabani istražuje kontradikcije evropskog stanja blagostanja. Kao rasni Evropljanin, on je deo ovog sveta, ali kao Sirijac, on pripada i onom drugom delu sveta koji je stalno u ratu, čak i kada je to najčešće izazvano i nametnuto spolja. Runa nam omogućava da promislimo o sebi kao ljudskim bićima i nagoni nas da započnemo proces lične i kolektivne rekonstrukcije, koji je apsolutno neophodan za život u svetu manje okrutnom i nepravednom za sve.