Fotografija: Marko Pejović
Fotografija: Marko Pejović

Kroz anketnu formu želimo da pokrenemo razmišljanje o strahovima kod mladih, istražujući mišljenje publike, koje će nam poslužiti za pripremu predstave Poreklo straha Teatra Mimart. Istražujemo transformaciju straha koristeći elemente naše mitologije. Ideja pomiruje različita mišljenja koja su potrebna za toleranciju i dijalog u društvu. Anketna forma je deo istraživanja za predstavu Poreklo straha u pripremi, čija se premijera planira u novembru u UK „Parobrod“.