Fotografija: Luka Knežević Strika, iz radionice Moj glas u svetu glasina Dušana Blagojevića
Fotografija: Luka Knežević Strika, iz radionice Moj glas u svetu glasina Dušana Blagojevića

Radionica 1. Prelo, Sanja Krsmanović Tasić, Hleb teatar / Umetnička utopija, Beograd.

Radionica zajedništva, mesto traganja za zajedništvom, za povezanošću i bliskošću, pokušaj stvaranja kolektivnog umetničkog čina i žive instalacije.

Ciljna grupa: Radionica je otvorena za sve zainteresovane

Radionica 2. Kako je Crvenkapa po drugi put preživela vuka, Marko Pejović, Hajde da..., Beograd.

Hibridni format na granici radionice i multimedijalne interaktivne instalacije zasnovane na audio-knjizi na temu autostigme seksualnog nasilja i borbe za dobro.

Ciljna grupa: Radionica je namenjena deci uzrasta od 9 do 11 godina

Radionica 3. Bande i teroristi, Boris Čakširan, ERGstatus, Beograd.

Interaktivna instalacija/predavanje/radionica o elementima dramskih formi (banda, terorizam) u pozorištu od prvih pojava do danas.

Ciljna grupa: Oni koji kreiraju forme rada sa mladima, ali i sami mladi - izvođači i performeri

Radionica 4. Moj glas u svetu glasina, Dušan Blagojević, Gimnazija „Stojan Ljubić“, Lebane.

Radionica primenjenog pozorišta koja daje glas mladima da se osnaže i (pro)govore o školi bez nasilja kroz različite dramske forme rešavanja sukoba.

Ciljna grupa: srednjoškolci, studenti, nastavnici srednjih škola, omladinski radnici/ce, edukatori/ke

Radionica 5. Budućnost za nas, Nataša Milojević i Danica Vulićević, Bazaart, Beograd.

U formi drame u obrazovanju ispituje se odnos mladih prema sopstvenoj budućnosti i donošenju kreativnih rešenja i/ili ideja o tome u kakvom bi društvu želeli da žive.

Ciljna grupa: Radionica je namenjena mladima, primarna ciljna grupa su srednjoškolci