Fotografija: Dina Cvek Zubaj
Fotografija: Dina Cvek Zubaj

Predstava, smeštena u školi, počinje kada Korina, majka nedavno preminulog učenika, dolazi na sastanak s učiteljicom svog sina. Razgovor koji sledi bavi se odnosom ožalošćene majke i emocionalno ophrvane učiteljice zbog samoubistva Korininog sina koje je počinio na dan kada je izbačen iz škole. Reč je o predstavi koja se bavi mnogim ključnim pitanjima povezanim sa obrazovnim sistemom, odgovornošću nastavnika, ulogom roditelja, njihovim pravima i dužnostima u sve haotičnijem svetu.