Fotografija: Marta Popivoda
Fotografija: Marta Popivoda

Prof. dr Ana Vujanović (Berlin/Beograd) je kulturna radnica: istraživačica, dramaturškinja, spisateljica i predavačica. Usredsređena je na spajanje kritičke teorije i savremene umetnosti, a bavi se i istraživanjem feminističkog pripovedanja, ekofeminizma i otpora fašizmu.

Diplomirala je na Univerzitetu umetnosti u Beogradu; doktorirala na pozorišnim studijama i postdiplomskim studijama iz kulture i studija roda.

Predavala je na raznim univerzitetima; trenutno je mentor na SNDO, Univerzitetu umetnosti u Amsterdamu, i profesor na HZT, Univerzitetu umetnosti u Berlinu.

Bila je članica TkH [Teorija koja hoda], teorijsko-umetničke platforme sa sedištem u Beogradu, i urednica časopisa TkH časopis za teoriju izvođačkih umetnosti, 2000-17. Kao dramaturg ili koautor učestvuje u brojnim predstavama i spotovima/filmovima; poslednja aktivnost: u dokumentarnom filmu Pejzaži otpora (2021) u režiji M. Popivode. Objavila je niz članaka i nekoliko knjiga, od kojih je najnovija A Live Gathering: Performance and Politics in Contemporary Europe, ur. sa L. Pjacom (Berlin, 2019) i Ka transindividualnom sopstvu, Studija socijalne dramaturgije, sa B. Cvejić (Berlin, 2022).