Board

Nataša Mihailović Vacić, president
Nebojša Jakovljević
Miloš Latinović
Olivera Milošević

Director

Miloš Latinović

Curatorial team
Nikita Milivojević, Artistic Director
Tijana Grumić, Dramaturge
Ksenija Đurović, Programme Producer

Executive Director
Jelena Knežević

Technical Director
Mile Buturović

Technical Coordinator
Milorad Jovanović

Logistic Coordinator
Milan Ljubić

Logistic
Miodrag Lazović, Ljubomir Radivojević, Maja Ćuk, Srećko Ivanović, Srđan Ivanović, Mateja Hubač, Bratislav Radovanović, Nikola Spasić, Jovan Ćirić, Dušan Drndarević

Side Programme
Jovana Živković, Milica Cvetković

Guest Service
Dušana Todorović, Uroš Ranković, Jovana Živković

Protocol
Dragana Doroslovac, Teodora Pajović

Box Office and Ticket Sale
Dajana Nikolić

Troup Managers
Ana Naјkić, Branko Gerasimović, Igor Ljubić, Lenka Miloradović, Marko Ribić, Milica Gavrilović, Sara Martineli

Marketing and PR Director
Kristina Krspogačin Stajić

Marketing
Jelena Milisavac, Ana Avramović

PR
Slavica Hinić, Mladen Savković, Miona Kovačević

Visual Identity
NewMoment
Veljko Golubovic, executive creative director
Ivan Savic, art director/graphic designer
Jasmina Nikolic, client service director
Ksenija Vukcevic, project manager
Lola Agius, account executive

Translation coordinator
Vera Konjović

Translation
Vuk Tošić, Ivana Bogunović, Marija Stojanović

Art Secretary and Head of Archive Sector
Vesna Bogunović

Finance Department
Aleksandra Cvetković, Aleksandra Marković Kostić

Legal Department
Nenad Darić, Danijela Marković, Lidija Kostelac

IT
Nenad Šugić

Catalogue
Jelena Stojanović, editor
Vesna Radovanović, Jelena Babšek Labudović, translators
Borivoj Gerzić, proofreader for Serbian language

Website and Blog 
Mladen Savković, Jelena Stojanović, Jelena Bogavac
HALO Creative Team, website design agency

Social Networks
Mila Jovanović

Video, photo and audio documentation
Nenad Šugić, Jovo Marjanović, Jelena Janković, Jakov Simović, Natalija Korenovskaja, Tanja Drobnjak, Snežana Krstić, Nina Marić, Milan Mihajlović - Caci

TROUP MANAGER ASSISTANTS
Danica Jevtić, Jana Nenadović, Jovana Marković, Marta Đorđević, Milan Đerković, Sofija Nađa Stanić 

GUEST SERVICE AND PROTOCOL ASISSTANTS
Anđela Jovanović, Arsenije Čavić, Katarina Matić, Kristina Filipović, Milica Protić

SIDE PROGRAM COORDINATOR ASSISTANTS
Dunja Cvejanov

PR, MARKETING AND FESTIVAL CENTRE
Ana Kočiš,  Vanja Grubor, Lana Gitarić, Miona Đenisavljević, Dijana Blagojević, Jana Gvero, Jana Savić, Marija Đorđević, Marta Pejaković, Mila Urošević, Milica Perić, Nina Đorđević, Nina Rubaković, Teodora Krstić

BLOG
Ana Grigorović, Ana Marković, Ana Stefanović, Dajana Josipović, Đorđe Živadinović Grgur, Esther N. Gabriel, Ivan Tomić, Katarina Pejić, Marija Đorđević, Mina Dimitrijević, Olga Živanović, Ružica Anja Tadić

PHOTO
Dajana Bilbija, Mina Radovanović

USHERS/USHERETTES
Adriana Salahović, Ana Levićanin, Ana Milinković, Bjanka Badovinac, Božidar Tomović, Doroteja Jonov, Zorana Rabrenović, Ivan Petrušinski, Isidora Bendić, Jana Rokić, Jana Srećković, Jefimija Vukićević, Jovana Burza, Katarina Ljubojević, Kristina Birčanin, Ljubica Erac, Magdalina Obradović, Milica Mladenović, Milica Stevanović, Nevena Živanov, Nikola Trojanović, Saša Sinđelić, Simona Zrnić, Una Kulović