54.55 BITEF 2021

Zbog pandemije korona virusa, regularno izdanje Bitefa nije moglo da se desi 2020. godine. Ono je odloženo za ovu godinu, kada će se realizovati u objedinjenom (odnosno - dvostrukom) izdanju. 54/55. Bitef odvijaće se pod istim sloganom kao i prošle godine, kada se, umesto regularnog izdanja, desio samo trodnevni Bitef-Prolog sa dve predstave u glavnom programu i nekoliko pratećih sadržaja, a koji je bio uzorak onog što je prošle godine Bitef trebalo da bude, odnosno najava onoga što će on biti ove godine. Slogan glasi Na ivici budućnosti.

Teme iz kojih je proistekao kreću se u rasponu od najurgentnijeg globalnog problema današnjice, klimatskih promena, uništenja ekosistema i, posledično, realnog rizika od kataklizme svetskih razmera, do projekcije „sveta posle“, sveta koji u savremenoj teoriji neki mislioci nazivaju posthumanizmom i transhumanizmom. Dodatno opravdanje za ovaj problemski fokus pronalazimo u činjenici da prva grupa tema, onih povezanih sa ekološkom krizom, nije samo globalnog karaktera već i lokalnog, a imajući u vidu činjenicu da je Beograd jedna od svetskih metropola s najzagađenijim vazduhom. Ne sme se zanemariti ni to što je i pandemija korona virusa nastala, između ostalog, kao rezultat poremećaja ekosistema.