http://52.bitef.rs/rs
http://52.bitef.rs/rs

52. Bitef održava se pod sloganom „Svet bez ljudi“, od 13. do 22. septembra 2018, s deset projekata u glavnom programu, i to iz Slovenije, Francuske, Srbije, Nemačke, Hrvatske, Estonije, Švajcarske, Izraela i Belgije. Ovaj se naziv podjednako odnosi na obe noseće osovine glavnog programa, i umetničku i tematsko-problemsku. Kao i u prošle dve godine, program i sad ima te dve osovine, jer duboko verujemo da je misija Bitefa i da jasno mapira one umetničke fenomene savremenog teatra i izvođačkih umetnosti koji su (i dalje) radikalni, subverzivni i polemični, kao i da hrabro ukazuje na odgovarajuće, turbulentne i uznemirujuće društvene fenomene savremenog sveta. Bitef postoji da bi nas uznemiravao i umetnički i politički, pokretao da mislimo, osećamo i delamo... Na prošlom Bitefu, umetnički je fokus bio na „durational performances“, a problemski na velikim naracijama (cela grčka mitologija i tragedija, Biblija, srpska epika Srednjeg veka...) na kojima se zasniva naša, uveliko posrnula zapadna civilizacija.