NASLOVNA STRANA: fotografija: Mrđan Bajić: Yugomuzej: *032: Vatra; 2001.
NASLOVNA STRANA: fotografija: Mrđan Bajić: Yugomuzej: *032: Vatra; 2001.

O knjizi:

Umetnost i kultura otpora objavljena je u ediciji Kultura-umetnost-mediji Fakulteta dramskih umetnosti, u saradnji sa IP Clio iz Beograda. Knjiga je organski nastavak dugogodišnjih istraživanja Milene Dragićević Šešić, predstavljenih u ranijoj studiji Umetnost i alternativa (1992/2012). Knjiga ima 6 poglavlja: Kulturne politike u vremenima društvene anomije; Kultura neslaganja: pravo na različito sećanje; Umetnost kontestacije -umetnost akcije; Umetnost protesta u javnom prostoru; Umetnost u unutrašnjem egzilu; Izvedbe neslaganja, od kulture otpora do katarze i pomirenja. Metodološki kompleksna i raznovrsna, ova knjiga je kroz interdisciplinarni pristup vešto oblikovana u dinamičnu strukturu, sa mnoštvom referenci iz domena performativnih interdisciplinarnih praksi.
Kako ističe Branimir Stojković, autorka „uspeva da predmetu istraživanja pristupi iz više perspektiva, ukazujući na domete i značenja umetničkih praksi. Ona pokazuje da umetnost može da prethodi društvenoj pobuni, artikulišući umetničkim sredstvima suštinu problema; da umetničkom praksom bude paradigma društvenog procesa i time ga estetski legitimiše; da se inspiriše pobunom i održava njen duh živim, te da ostaje u posedu aktera i kada pobuna postane istorijskom činjenicom, svejedno da li je reč o pobedi ili porazu.“
Prema rečima Aleksandre Jovićević, knjiga „neprikosnoveno ruši sve tabue dominantne u savremenom diskursu (...) Njen značaj je neprocenjiv, jer prevazilazi istorijski okvir iz koga je nastala, analizujući ono što bi moglo da se definiše kao kontrajavnost ili kontrakultura nastala iz antiratnih pokreta.“
Baveći se specifičnim oblicima kulture sećanja, autorka je rasvetlila i temeljno interpretirala kulturne fenomene, ličnosti i umetničke prakse otpora iz devedesetih godina prošlog veka u Srbiji, iznikle u civilnom društvu, posebno one koje se odnose na performans u javnom prostoru: od projekata Ivane Vujić, Dah teatra, aktivističkog rada Zorice Jevremević, do Borke Pavićević, Ane Miljanić, Nele Antonović i mnogih drugih. To je dokument od neprocenjivog značaja jer nudi bogatu originalnu građu o najznačajnijim umetničkim alternativnim organizacijama i događajima, koje na ovaj način trajno čuva od efemernosti i zaborava, ostvarujući jedinstveni naučni i kulturni doprinos.

 O autoru:
Dr Milena Dragićević Šešić, šef UNESKO katedre za kulturnu politiku i menadžment. Rektor Univerziteta umetnosti (2001-2004). Direktor Instituta za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti. Gost predavač na univerzitetima širom sveta. Ekspert Saveta Evrope, UNESCO-a, Evropske kulturne fondacije, predsednik žirija Evropske nagrade za kulturnu politiku. Objavila 20 knjiga i 150 studija. Prevođena na 17 jezika. Dobitnik Francuskog ordena Komandira akademske palme 2003. i Velike zlatne plakete Univerziteta umetnosti 2004.

Za sve posetioce programa ulaz je slobodan.