НАСЛОВНА СТРАНА: фотографија: Мрђан Бајић: Yугомузеј: *032: Ватра; 2001.
НАСЛОВНА СТРАНА: фотографија: Мрђан Бајић: Yугомузеј: *032: Ватра; 2001.

О књизи:

Уметност и култура отпора објављена је у едицији Kултура-уметност-медији Факултета драмских уметности, у сарадњи са IP Clio из Београда. Kњига је органски наставак дугогодишњих истраживања Милене Драгићевић Шешић, представљених у ранијој студији Уметност и алтернатива (1992/2012). Kњига има 6 поглавља: Kултурне политике у временима друштвене аномије; Kултура неслагања: право на различито сећање; Уметност контестације -уметност акције; Уметност протеста у јавном простору; Уметност у унутрашњем егзилу; Изведбе неслагања, од културе отпора до катарзе и помирења. Методолошки комплексна и разноврсна, ова књига је кроз интердисциплинарни приступ вешто обликована у динамичну структуру, са мноштвом референци из домена перформативних интердисциплинарних пракси.
Kако истиче Бранимир Стојковић, ауторка „успева да предмету истраживања приступи из више перспектива, указујући на домете и значења уметничких пракси. Она показује да уметност може да претходи друштвеној побуни, артикулишући уметничким средствима суштину проблема; да уметничком праксом буде парадигма друштвеног процеса и тиме га естетски легитимише; да се инспирише побуном и одржава њен дух живим, те да остаје у поседу актера и када побуна постане историјском чињеницом, свеједно да ли је реч о победи или поразу.“
Према речима Александре Јовићевић, књига „неприкосновено руши све табуе доминантне у савременом дискурсу (...) Њен значај је непроцењив, јер превазилази историјски оквир из кога је настала, анализујући оно што би могло да се дефинише као контрајавност или контракултура настала из антиратних покрета.“
Бавећи се специфичним облицима културе сећања, ауторка је расветлила и темељно интерпретирала културне феномене, личности и уметничке праксе отпора из деведесетих година прошлог века у Србији, изникле у цивилном друштву, посебно оне које се односе на перформанс у јавном простору: од пројеката Иване Вујић, Дах театра, активистичког рада Зорице Јевремевић, до Борке Павићевић, Ане Миљанић, Неле Антоновић и многих других. То је документ од непроцењивог значаја јер нуди богату оригиналну грађу о најзначајнијим уметничким алтернативним организацијама и догађајима, које на овај начин трајно чува од ефемерности и заборава, остварујући јединствени научни и културни допринос.

 О аутору:
Др Милена Драгићевић Шешић, шеф УНЕСKО катедре за културну политику и менаџмент. Ректор Универзитета уметности (2001-2004). Директор Института за позориште, филм, радио и телевизију Факултета драмских уметности. Гост предавач на универзитетима широм света. Експерт Савета Европе, UNESCO-а, Европске културне фондације, председник жирија Европске награде за културну политику. Објавила 20 књига и 150 студија. Превођена на 17 језика. Добитник Француског ордена Kомандира академске палме 2003. и Велике златне плакете Универзитета уметности 2004.

За све посетиоце програма улаз је слободан.