Fotografija: Nemanja Knežević
Fotografija: Nemanja Knežević

U razgovoru učestvuju:


Siniša Ilić, član kustoskog tima Nacionalne postavke
Mirjana Dragosavljević, član autorskog tima Nacionalne postavke
Romana Bošković Živanović, član kustoskog tima Studentske postavke
Maja Ivanović, član studentskog autorskog tima
Ljiljana Miletić Abramović, komesar nastupa (MPU)

Razgovor vodi: Tatjana Dadić Dinulović, komesar nastupa

Nacionalnu postavku Radovi na sceni čine dve celine. Kolektivni multidisciplinarni rad tematizuje pojam prekarnosti, oslanjajući se na istraživanje kulturnih politika na prostorima Jugoslavije i Srbije, načinima na koje one dizajniraju umetničku scenu i uslove u kojima nastaje umetnost. Druga celina, selekcija Pogled na scenu predstavlja izbor radova koji reflektuje različite izraze scenskih umetnosti i dizajna, nastalih u protekle četiri godine.

Studentski rad Ravnoteža  je performativna instalacija koja govori o samo(iz)gradnji kao procesu uspostavljanja različitih odnosa i stalnom traženju ravnoteže sa neposrednim okruženjem. Dvanaestoro studenata iz različitih škola, disciplina i gradova, su kroz potragu za vrednostima, događajima i situacijama koje su ih izgradile, došli do spoznaje da su upravo odnosi i razumevanje sa drugim ljudima iz neposredne okoline i mikro zajednica čiji su bili deo, ono što ih je oblikovalo i motivisalo.

Učesnici nastupa Srbije na PQ 2019.

Nacionalna postavka

Kustosi: Maja Mirković, Siniša Ilić i Bojan Đorđev

Radovi na sceni: Milutin Dapčević, Mirjana Dragosavljević, Dušica Dražić, Selena Orb, Vladimir Pejković, Katarina Popović, Igor Vasiljev i Tanja Šljivar 

Pogled na scenu: Mia David, autori predstave Granična lepota (Izvanredni Bob, Stevan Bodroža, Goran Milenković, Željko Maksimović, Tamara Pjević i Petar Mirković), Nikola Isaković, Institut za aplauz (Stevan Beljić, Luka Cvetković, Stefan Knežević, Katarina Kostandinović, Milan Nasković, Kristina Nikolić, Jakov Ponjavić, Dušan Savić, Vanja Seferović, Tamara Spalajković), Jelena Janković, Karkatag Kolektiv, Marko Milić, rad grupe autora (Sonja Jankov, Đina Prnjat, Janž Ormezu i Nemanja Mitrović), Sofija Mitrović, Igor Koruga i Maja Pelević, Zorana Petrov, Jovana Rakić, Aleksandar Ramadanović, Andreja Rondović, Branislava Stefanović, Veljko Stojanović, Urbanium - centar istraživanja i održivi razvoj u arhitekturi i urbanizmu (Natalija Bogdanović, Marija Simović, Aleksa Đurić, Petar Simović, Tihomir Dičić, Fedor Jurić, Bogdan Đokić, Ana Zorić, Miloš Kostić, Desirée Tilinger, Jovana Vidaković), Srđan Veljović, Marta Popivoda i Ana Vujanović, Nikola Zavišić.

Studentska postavka

Kustosi: Romana Bošković Živanović, Mirko Stojković,  Zora Mojsilović, Deneš Debrei, Milena Kordić i Andrija Pavlović

Mentori: Darinka Mihajlović (alias Selena Orb), Draško Adžić i Dragana Vilotić

Studenti: Lara Bunčić, Nikola Isaković, Maja Ivanović, Bojan Kaurin, Jovana Matić, Đorđe Nešović, Ema Pavlović, Lara Popović, Filip Šćekić, Katarina Šijačić, Marija Šumarac i Aleksandra Vučković

Organizatori nastupa

Muzej primenjene umetnosti iz Beograda i Scen - Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu - OISTAT centar za Srbiju.