Fotografija: Srđan Veljović
Fotografija: Srđan Veljović

Predstava Autentična tumačenja: ’68, nastala je, u prvoj, radnoj verziji, još u julu 2018. godine, razvijajući se do dan-danas, prolazeći kroz, kako je to opisao glumac Milutin Milošević, „nove rukavce“, u procesu prepričavanja, upoznavanja sa intimnim narativima učesnika studentskih protesta 1968. u Jugoslaviji, te dokumentarnim materijalom. Osnova predstave su upravo uspomene i tekstovi povezani sa junom ’68 Borke Pavićević. Ivan Medenica je napisao da „cela predstava može da se doživi i kao pametan, nežan, sofisticiran i nimalo nametljiv omaž samoj Borki Pavićević... Lajtmotiv preuzet iz Borkine kolumne o modi jeste koliko je Beograd prelep u junu. Borka je volela juni, miris cvetanja lipa, „slobodu kretanja u letnjoj garderobi“, te „vitke i smele pokrete“, miris „junske, revolucionarne 1968“. Sama je Borka o toj predstavi pisala da je to „radni proces po principu dara i uzdarja, podele znanja i iskustva, inspiracije i instrumentalizacije po meri dara, kapaciteta razmene, inscenacija iz inspiracije i kontinuiteta analize i sinteze rediteljke Ane Miljanić, dara duhovitog i nedogmatičnog“. Autentična tumačenja: ’68 nisu rekonstrukcija, nisu pokušaj da se studentski protesti iz juna 1968. shvate kao istorijska lekcija, kao nešto iz čega bismo mogli, eventualno, izvući nekakve korisne zaključke za budućnost. Ta predstava, upravo zahvaljujući svojoj inovativnoj formi (ni Stanislavski, ni Breht), jednom maštovitom pristupu materijalu od koga je satkana (preplitanjem medija, promenom „objektiva“ i rakursa), nudi mogućnost da se misli utopija. Sama Borka je to opisala ovako: „...prepričavanje, kontrapunktiranje i sinhronizovanje filmskog, kažu bajkovitog materijala, kao i njegova projekcija, kostim kao posebna dodatna vrednost koja transcendira junake u njihovo buduće značenje, kamera kao učesnik predstave, elementi postavljeni u jednom oniričkom smislu, kažu, bajkovitom, kao kad smo bili mali i sanjali, ili kao san o metautopiji. Supstrat Lipanjskih gibanja, utopijsko zbivanje o utopiji.“

Jedna od ključnih reči u vezi s predstavom Autentična tumačenja: ’68, jeste „proces“, dakle, trajanje, kontinuitet, možda čak i supratemporalnost. Promena i razvoj. Razvoj metoda, promena istorijskog trenutka, te u svojevrsnom nastavku, takođe baziranom prvenstveno na uspomenama, tekstovima i radu Borke Pavićević, skokom u vreme studentkih protesta devedesetih godina, Ana Miljanić i tim Autentičnih tumačenja - a zadržavajući fokus na temi studenata i mode - rade na „drugom delu“ predstave - Modi studentske bede (2020), misleći i na „treći deo“ - I, posle (2021). Jer, kao što je Borka Pavićević napisala u svojoj kolumni u listu Danas, jula 2018, povodom Autentičnih tumačenja: „Sve što sam obećala, gledaćemo ponovo i osetiti u novembru i decembru, još jednom, sa osećajem.“

Rezervacije karata možete izvršiti putem telefona 011 36 10 270 (od 11 do 19 časova). Cena ulaznice je 800 dinara, važe i za tribinu Borka na Bitefu. Karte se preuzimaju u Garaži Centra za kulturnu dekontaminaciju neposredno pred početak predstave.