Foto: Jakov Simović
Foto: Jakov Simović

Sa ciljem da u realizaciji festivala svedemo negativan uticaj na životnu sredinu na najmanju moguću meru, raspisujemo Konkurs za osmišljavanje i izradu ekološkog brendinga Bitefa.

Konkurs je otvoren za mlade do trideset godina starosti, vizuelne umetnike, dizajnere, kreativce, studente umetničkih fakulteta i sve zainteresovane pojedince. Učesnici konkursa rade na osmišljavanju i realizaciji fizičkih promotivnih materijala festavala u skladu sa ekološkim standardima. Tražimo kreativna rešenja za izradu funkcionalnog i ekološki prihvatljivog brendinga, kao što su info pult, glasačka kutija, pres vol, rol ap i cirade, ali su dobrodošli svi predlozi u vidu umetničkih instalacija koji će upućivati na Bitef.

Bitef festival obezbeđuje sav potreban materijal za izradu rešenja,  akreditacije za festivalske programe, kao i smeštaj za vreme trajanja festivala i refundaciju putnih troškova za kandidate koji nisu iz Beograda.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti pojedinačno ili u grupama do petoro. Po okončanju konkursa, Bitef tim će formirati dve radne grupe od petoro ljudi koje će realizovati potrebne materijale.

Prijave sa imenom, prezimenom, kratkom biografijom i opisom ideje za Bitef ekološki brending slati na mejl adresu  [email protected], najkasnije do 5. avgusta 2021. godine u 23:59.


Rezultati konkursa će biti objavljeni na sajtu Bitefa 9. avgusta 2021. godine.