Akcija skupljanja reciklabilnog otpada za predstavu O mesu i betonu

Koje smeće dolazi u obzir?

PLASTIKA

Isprane zatvorene flaše (sa čepom)

Druga reciklabilna plastična ambalaža, koja je čista i nije oštra

KARTON

Neoštećen, bez oštrih ivica

Kutije manjih dimenzija (pr. kutija od sapuna, paste za zube, keksa, valjak od toalet papira)

Sav otpad mora da bude čist, koliko god je moguće, bez organskih ostataka.

 

Gde mogu da predam otpad?

Na trgu Nikole Pašića biće od 6. septembra postavljen veliki kontejner sa upravo ovom namenom - da se prikupi recikabilni otpad koji će biti iskorišen u predstavi a zatim predat udruženju Živimo zajedno.

 

Kada mogu da predam otpad?

Akcija traje od 6. do 22. septembra, a kontejner je dostupan od 10:00 do 19:00 svakim danom tokom tog perioda.

 

Bitef se zahvaljuje...

Odgovornim i osvešćenim pojedincima bez kojih ne bi bilo moguće ostvariti ovu akciju!

Partnerskoj kompaniji Ekostar pak, koja obezbeđuje logističku i stručnu pomoć za ovu akciju, kao i udruženju Živimo zajedno, koje sortira i preuzima sav prikupljeni reciklabilni otpad nakon festivala.

Ekostar Pak je privredno društvo koje posluje u skladu sa načelom održivog razvoja, a sa osnovnim ciljem smanjenja količine ambalažnog otpada u životnoj sredini, očuvanja prirodnih resursa i uspostavljanje optimalnog sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom.

Živimo zajedno okuplja osobe sa smetnjama u razvoju i pruža im pomoć. Crne kese u kojima će otpad prikupljati, a koje predstavljaju ogromnu količinu otpada koji nije podložan reciklaži, biće vraćene Ekostar paku i iskorišćene u nekoj od narednih trash izazov akcija.