Pogledajte video predstave
Pogledajte video predstave

O predstavi

Yuropa prati odiseju trojice mladih putnika koji se sa obale svoje domovine otiskuju ka nepoznatom. U ovom komadu za tri plesača i jednog muzičara, u središtu pažnje su specifične teškoće i problemi sa kojima se suočavaju Afrikanci, naročito oni koji kreću na put smatrajući ga poslednjom nadom u spasenje. Naša namera je da predstavom Yuropa kažemo nešto o svetskoj humanitarnoj krizi, uvereni da je problem migracija problem XXI veka.

O autoru

KUDUZ ONIKEKU je svestrani umetnik pokreta koji se istakao kao jedan od multitalentovanih umetnika aktivnih u raznim oblastima: pozorištu, instalacijama, edukaciji, na mestu kuratora, kao i u pogledu organizovanja zajednice kojoj pripada. Osnivač i umetnički direktor projekta YK Projects Paris i QdanceCentre Lagos, organizacije koja spaja umetnost i zajednicu putem svog antidisciplinarnog festivala plesa pod nazivom GATHERING. Međunarodno umetničko istraživanje kojim se Onikeku bavi, povezuje njegovo zanimanje za sećanje tela i traganje za novim izvođačkim izrazima, oslanjajući se pritom na umetničku viziju koja istovremeno ceni ali i preispituje Yoruba formu i savremeni ples. Tvorac je bogatog, od strane kritike cenjenog opusa koji uključuje i samostalne i grupne nastupe, kao i umetničke saradnje sa vizuelnim umetnicima i arhitektama, muzičarima i piscima. Učestvovao je na značajnim izložbama i festivalima u preko pedeset zemalja, među kojima su Venecijansko bijenale, Lionsko bijenale, Avinjonski festival, Roma Europa, TED Global, Torino Danza, plesni festival Kalamata, Yokohama Dance Collection u TPAM-u, Dance Umbrella, i mnogi drugi. Onikeku je vanredni profesor plesa na Kalifornijskom univerzitetu i na Koledžu Kolumbija u Čikagu.

Izvod iz kritika

Tela koja putuju pod uticajem su okruženja, tragaju za budućnošću i otkrivaju neprijatne istine u kojima se suočavamo sa sopstvenom, ispravnom ili pogrešnom, slikom o migracijama. Koreografskim sredstvima, Onikeku pokušava da ustanovi da li se možemo međosobno razumeti kroz priče, muziku, rituale, fantaziju i otpor.

www.podiummozaiek.nl

Reč Yuropa kovanica je reči „Yoruba“, koja označava grupaciju stanovništva, jezik i kulturu u Nigeriji, i reči „Evropa“ (...) Kuduz Onikeku pozicionira Yuropa negde na tromeđi magičnog realizma, odiseje i njenog nasilnog kolapsa. Šta predstavlja putovanje u doba humanitarne i egzistencijalne krize? Četiri tela tragaju za novom budućnošću, ispunjavaju prostor neizgovorenim rečima, kao izgubljena generacija koja upire prstom u propast ljudskog roda, koja se odvija svakodnevno pred našim očima.

www.sebastianmatthias.com

Koreograf Kuduz Onikeku obrće perspektivu i bavi se izbegličkom krizom iz pozicije Afrikanaca, postavljajući stvari tako da su za publiku plesači stranci, drugi. Plesači čitaju imena izbeglica koji su se podavili, umrli od gladi ili nastradali na neki drugi način. Predstava balansira između tužbe i krivičnog postupka. S rančevima na leđima, oni kreću na svoje opasno putovanje.

Sandra Luzina, Der Tagespiegel