Svet bez žena

Reč selektora

Obe domaće predstave u glavnom programu su koprodukcija Bitefa i dve vodeće institucije našeg repertoarskog pozorišta, odnosno nezavisne scene (Jugoslovensko dramsko pozorište za Dr Auslender (Made for Germany) i Centar za kulturnu dekontaminaciju za Svet bez žena), a imaće premijeru za vreme festivala. U godini kada su teme festivala nemanje uslova za rad, gubitak posla i sl., Bitef sa svojim partnerima na ovaj način želi da pomogne domaćim pozorišnim stvaraocima s nezavisne scene. Predstava Svet bez žena je autorski projekat Maje Pelević i Olge Dimitrijević, koji preispituje zastupljenost i, uopšteno, položaj žena u domaćem pozorištu. Osnova za predstavu su dokumentarni materijali, intervjui s direktorima naših pozorišta na temu rodne ravnopravnosti u teatru, kao i različiti teorijski feministički tekstovi.

Povezane aktuelnosti