Dr Auslender (Made for Germany)

Reč selektora

Kao i naslov Gardien Party, tako se nijedan deo dvostrukog naslova domaće predstave Dr Auslender (Made for Germany) ne može prevoditi, ili bar ne treba da se prevodi. Oba naslova ukazuju na glavnu, vrlo aktuelnu temu projekta reditelja Bojana Đorđeva: masovno iseljavanje srpskih lekara i drugih zdravstvenih radnika u Nemačku zarad boljih uslova života i rada. Razlika u odnosu na Gardien Party je ta da, iako i ova predstava ima dokumentarnu osnovu jer se zasniva na ispovestima naših zdravstvenih radnika, nju ne izvode „eksperti stvarnog života“, kako ovaj tip amaterskih izvođača naziva Rimini protokol, već profesionalni glumci, i to na osnovu dramaturške obrade dokumenata koju pišu Tanja Šljivar i Mina Milošević. Dirljivosti ove predstave, koja već potiče iz same njene teme, dodatno doprinosi i znakovit prostor u kome će na Bitefu biti igrana: amfiteatar za anatomiju Medicinskog fakulteta, mesto gde se upravo stvaraju, „za Nemačku“, doktori (auslenderi).

O predstavi

Predstava Dr Auslender (Made for Germany) tematizuje iskustvo ekonomskih migracija i pokušava da uspostavi narativ o njihovom kontinuitetu. Kao glavni akteri pojavljuju se medicinski radnici, koji bez obzira na stepen obrazovanja i godine života uče jezik i sele se u Nemačku. Ove migracije su utemeljene u sadašnjem trenutku, one su tačke iz kojih se posmatraju i druge ekonomske migracije. Deo materijala predstave je zasnovan na intervjuima sa 13 medicinskih radnika iz postjugoslovenskih zemalja, različitih specijalizacija, ali i nivoa stručne spreme, od kojih je većina već u Nemačkoj, a neki su u procesu odlaska. Pored ovih dokumentarnih priča, predstava kao dramaturško-scensku građu uzima i jedan istorijski događaj s kraja 20. veka i pripovesti o gastarbajterima i prekookeanskim migracijama.

O autorima

AUTORSKI TIM PREDSTAVE povezan je različitim projektima u polju umetnosti, posebno pozorišta od 1998. godine. Bojan Đorđev, Siniša Ilić i Maja Mirković su u različitim autorskim konstelacijama do sada učestvovali na četiri Bitefa: sa TkH platformom i onlajn predstavom Psihoza i smrt autora 2004, NO NAME Snežana Malog pozorišta „Duško Radović“ 2005, Diskretni šarm marksizma 2015, i sa kolektivom Neue Dringlichkeit i performansom SAID TO CONTAIN: na Bitef polifoniji 2017. godine. Kustosi su Radova na sceni, nastupa Srbije na 14. Praškom kvadrijenalu scenskog dizajna 2019. godine. Autori redovno sarađuju sa Draganom Jovović kao producentkinjom u okviru Udruženog umetničkog rada i TkH platforme, a Biljana Tegeltija se često pridružuje i blisko sarađuje sa Majom Mirković. Bojan Đorđev i Tanja Šljivar sarađuju na nekoliko autorskih projekata i inscenacija od kojih je jedan i opera sa Marijom Balubdžić. Mina Milošević kao dramaturškinja, Luka Jovanov kao reditelj-asistent i Katarina Vojnović kao organizatorka pridružuju se kao saradnici u poslednje dve godine. Aleksandar Đinđić i Željko Maksimović su već igrali u nekim zajedničkim projektima, dok je sa glumicama Draganom Varagić i Oliverom Guconić ovo prva saradnja.

Povezane aktuelnosti