Dr Auslender (Made for Germany)

Reč selektora

Kao i naslov Gardien Party, tako se nijedan deo dvostrukog naslova domaće predstave Dr Auslender (Made for Germany) ne može prevoditi, ili bar ne treba da se prevodi. Oba naslova ukazuju na glavnu, vrlo aktuelnu temu projekta reditelja Bojana Đorđeva: masovno iseljavanje srpskih lekara i drugih zdravstvenih radnika u Nemačku zarad boljih uslova života i rada. Razlika u odnosu na Gardien Party je ta da, iako i ova predstava ima dokumentarnu osnovu jer se zasniva na ispovestima naših zdravstvenih radnika, nju ne izvode „eksperti stvarnog života“, kako ovaj tip amaterskih izvođača naziva Rimini protokol, već profesionalni glumci, i to na osnovu dramaturške obrade dokumenata koju pišu Tanja Šljivar i Mina Milošević. Dirljivosti ove predstave, koja već potiče iz same njene teme, dodatno doprinosi i znakovit prostor u kome će na Bitefu biti igrana: amfiteatar za anatomiju Medicinskog fakulteta, mesto gde se upravo stvaraju, „za Nemačku“, doktori (auslenderi).

Povezane aktuelnosti