Priroda ima mnoštvo rešenja za održive gradove, a mi?

Sa Jovanom Bila Dubaić, biološkinjom, i Miljom Vuković, iz inicijative Divlji Beograd, hodamo zajedno gradom i obraćamo pažnju na sav prirodni svet urbanog sistema i na mnogobrojne dragocene načine na koje on doprinosi zdravlju i dobrom funkcionisanju grada. Kako da istupimo iz kolabirajuće antropocentrične paradigme i zakoračimo u održivu budućnost zajedništva, simbioze sa prirodnim svetom? Održivi gradovi, gradovi budućnosti podrazumevaju čitav niz visokih tehnologija koje su već oko nas, a čiji je glavni inžinjer - Priroda.

Program je besplatan i prijave su obavezne na [email protected]
Mesta su organičena i prijave su otvorene dok se ne popuni kapacitet.