Pozorište kao agent promena: mogućnosti „zelene“ transformacije

Radionica je koncipirana na aktuelnom stavu globalne kulturne zajednice  da pozorište, danas, ostvaruje ulogu društvenog agenta - ne samo ukazivanjem na određene političke i društvene probleme  kroz  scenske narative već i kroz svoje ukupne poslovne strategije i organizacionu kulturu koju neguje. U okviru radionice učesnici će biti upoznati sa osnovnim karakteristikama klimatske krize i mogućnostima redizajna produkcionih pristupa i načina poslovanja, kao elemenata i činioca „zelene političnosti“ pozorišta.

Tokom trajanja radionice biće razmatrane mogućnosti promene paradigme ukupnog pristupa menadžmentu kulturnih ustanova, te mogućnosti prilagođavanja upravljačkih procesa u pojedinačnim pozorišnim sektorima u odnosu na imperative koje nameću „goruće“ posledice klimatske krize. Pored pregleda različitih iskustava u primeni zelenih pristupa (alata, smernica, dobrih primera iz prakse), radionica će obuhvatiti i interaktivni koncept u radu sa učesnicima, u cilju zajedničkog  oblikovanja narednih koraka u kontekstu zelene tranzicije.