Фотографија: Kадар из серије Наше приредбе, епизода Радне акције
Фотографија: Kадар из серије Наше приредбе, епизода Радне акције

Први пут након две године, ИЕТМ међународна мрежа за савремене извођачке уметности организује велики пленарни састанак уживо: овога пута у сарадњи са Битефом. Састанак, који се организује у Београду у оквиру Битеф фестивала 2022, замишљен је као динамичан четвородневни догађај коме ће присуствовати преко 500 учесника и који ће се састојати од великог броја уметничких догађаја, разговора и дискусија, као и од излета, обука, пичинга, и прилика за успостављање контаката.
Назив догађаја - На посао приони, на живот још више! - није одабран тек тако. Сад кад смо изашли из пандемије, морамо се позабавити озбиљним ставовима и тешким темама.
Kаква је ситуација на тржишту рада у оквиру касног капитализма у ком данас живимо? Где се налазимо након неолибералне експлоатације? Шта је са правима радника и условима рада након пандемије? На који начин долази до трансформације посла на пољу извођачких уметности и позоришта? На који начин уметност може да пригрли осећај бриге, пријатељство, солидарност, и да пружи осећај стабилности у свету који је захваћен драстичним променама?
Усред бројних конфликата, међународни односи и видови сарадње неминовно доживљавају трансформацију. Неопходно је редефинисати појам стабилности. Због свега тога желимо да се позабавимо темама посла и рада као суштинским појмовима који утичу на осећај стабилности/нестабилности, и то не у патријархално-милитаристичком смислу, већ у оквиру феминистичке и еколошке међузависности.
Разлози за покретање тих питања налазе се у облицима неолибералне експлоатације, који се непрекидно развијају и утичу на сваки вид рада, а поготово на рад у области извођачких уметности и позоришта. Бавећи се тим темама у контексту града и земље домаћина (Београд, Србија), жеља нам је да са вама - колегама и гостима - размотримо стратегије, видове отпора, изазове и заједничку борбу у транзиционом, постсоцијалистичком, послератном друштву, као и погубне последице злоупотребе тржишта либерализације, повратка традиционализму и пауперизације, којима смо изложени. Желимо да поставимо та питања из перспективе земље у којој већина уметника не може да подмири основне егзистенцијалне потребе од професионалног бављења својим послом и зараде која износи мање од 500 евра месечно.
Дебату подржава Битеф, један од најзначајнијих фестивала у Европи, у оквиру револуционарног уметничког програма обележеног снажним политичким порукама. Не можемо да замислимо боље место на ком бисмо разменили мишљења о ономе што нас брине од међународне мултикултуралне заједнице представника извођачких уметности окупљених око ИЕТМ мреже. 
Више информација на званичном сајту ИЕТМ мреже

Повезане актуелности