Fotografija: Emilijano Pino
Fotografija: Emilijano Pino

Predstava Težina duše - sve je privremeno inovativanim scenskim  jezikom govori o strahu, izgovoru i samopouzdanju, krhkim crtama, znakovima i značenjima. Reč je o nitima i tankoj liniji koja povezuje naše impulse s našom racionalnošću. Autorka Kjara Markeze kombinuje cirkusku i lutkarsku umetnost.

„To je priča o meni, kao i o tebi. Reč je o svima nama. Govori o našoj stalnoj neravnoteži, našoj iluziji o nepokretnosti  i stabilnosti. Fizičkoj, materijalnoj, psihičkoj i intelektualnoj. Reč je o našem  odnosu prema uspehu i neuspehu. O našim usponima i padovima. To je pričao o našoj potrebi za preporodom, potrebi da se izložimo svojim strahovima, da se suočimo s time ko smo: svoji najgori neprijatelji i najbolji saveznici.“
Laureati circusnext selekcije 2020-2021.