Фотографија: Отон Kорошец
Фотографија: Отон Kорошец

Истраживање Тјажа Јувана о граници између музичког и циркуског извођења превазилази уобичајену везу у којој се ове две уметности најчешће налазе (звук као позадина перформанса или циркус као додатак музици). Ово је холистичка мешавина идентитета, приступа и филозофија двају светова - света музичара и света циркуског уметника, где су аспекти оба једнако присутни у једном извођачу. Савршена хармонија ова два вида уметности је, наравно, немогућа, али управо се на овој мањкавости и нарушавању хармоније развија интеракција између извођача и звука и ствара нови жанр, где све класификације постају небитне, а наглашавају се теме о којима он жели да комуницира са публиком.