Fotografija: Oton Korošec
Fotografija: Oton Korošec

Istraživanje Tjaža Juvana o granici između muzičkog i cirkuskog izvođenja prevazilazi uobičajenu vezu u kojoj se ove dve umetnosti najčešće nalaze (zvuk kao pozadina performansa ili cirkus kao dodatak muzici). Ovo je holistička mešavina identiteta, pristupa i filozofija dvaju svetova - sveta muzičara i sveta cirkuskog umetnika, gde su aspekti oba jednako prisutni u jednom izvođaču. Savršena harmonija ova dva vida umetnosti je, naravno, nemoguća, ali upravo se na ovoj manjkavosti i narušavanju harmonije razvija interakcija između izvođača i zvuka i stvara novi žanr, gde sve klasifikacije postaju nebitne, a naglašavaju se teme o kojima on želi da komunicira sa publikom.