Fotografija: Stefano Skeda
Fotografija: Stefano Skeda

U specifičnoj atmosferi apstraktnog sna, nova predstava Frančeske Mari istražuje pokret, inspirisana mitologijom Tonge, ženstvenošću i žongliranjem. To je oda tradicionalnoj kulturi koja spaja žene i neizrecivu radost jednostavnog čina bacanja predmeta. Predstava je inspirisana igrom haiko sa ostrva Tonge u kojoj mlade žene kroz ples i igru bacaju u vazduh loptaste plodove voća tui-tui. Kroz žonglersku praksu i tradiciju haikoa, koristeći ples, manipulaciju objektima i antipod žongliranje, Frančeska stavlja u fokus ženstvenost, kao i sve ono što povezuje žene iz različitih kultura.