Bestijarij

Poput voditelja tradicionalnog cirkusa sa životinjama, akrobata Hišam Šerif otelovljuje životinje koje žive u njemu. Bez maski, on menja svoju ljudsku prirodu i postaje četvoronožac, ptica, primat. Bestiarij je savremeni prikaz tradicionalnog cirkusa gde pojedinac koji se pokazuje publici nije ni nakaza ni prvak u kategorijama ekstravagantnih disciplina, već je član ljudske menažerije koji liči na nas. Izvor iznenađenja i čuđenja, Bestiarij je predstava koja želi da podstakne one najmlađe da se intenzivno igraju, da razmišljaju izvan utabanih staza, da se usude da pređu barijere konvencija…