[9]

[9] је мултидисциплинарна представа у настајању, уметнице Мирто Петрочилу. Ауторка се у свом раду фокусира на концепт „између“ (‘in-between’), то јест на транзициону сферу у којој се простор, објекти, звук и покрет преплићу стварајући услове за настанак нове стварности.

Објекат се у процесу константне конверзије прелива између дефинисаних и недефинисаних облика, генеришући видљиве трагове који упућују на процес трансформације. Ништа ново не настаје док старо не нестане. Овај доживљај облика, времена и простора нуди обновљени увид у стварност током трансформације.

Предселектована група circusnext едиције 2020-2021.