Фото: Приватна архива
Фото: Приватна архива

Дијалошка платформа „Ватромет у конзерви“ уводи нас у концепт Човек-Идеја, произашлог из истраживања Ане Марјановић Shane о бурном састанку младих оснивача једне демократске школе као подстицаја за стварање замишљеног демократског позоришта које оснивају средњошколци. Овај програмски сегмент обухвата презентацију драмско-литерарног поступка анализе идеја којима су се руководили ученици на бурном збору одржаном два месеца после оснивања сопствене демократске школе, када су се сукобили око свега што за њих значи Школа. Следећи Бахтинову идеју полифоног концепта и анализу личности из романа Достојевског, Ана Марјановић Shane је конструисала четири Човека-Идеје, фиктивне људе који отелотворују ове четири идеје. Ово је позив да сами ступимо у тај сукоб, упуштајући се у трагање за сопственим Човеком-Идејом (Бахтинов појам "човек у човеку") у дијалогу са овим Људима-Идејама. Ана Марјановић Shane једна је од оснивача Универзитета студената УниС, покренутог у Филаделфији. https://universityofstudents.org/