Foto: Privatna arhiva
Foto: Privatna arhiva

Dijaloška platforma „Vatromet u konzervi“ uvodi nas u koncept Čovek-Ideja, proizašlog iz istraživanja Ane Marjanović Shane o burnom sastanku mladih osnivača jedne demokratske škole kao podsticaja za stvaranje zamišljenog demokratskog pozorišta koje osnivaju srednjoškolci. Ovaj programski segment obuhvata prezentaciju dramsko-literarnog postupka analize ideja kojima su se rukovodili učenici na burnom zboru održanom dva meseca posle osnivanja sopstvene demokratske škole, kada su se sukobili oko svega što za njih znači Škola. Sledeći Bahtinovu ideju polifonog koncepta i analizu ličnosti iz romana Dostojevskog, Ana Marjanović Shane je konstruisala četiri Čoveka-Ideje, fiktivne ljude koji otelotvoruju ove četiri ideje. Ovo je poziv da sami stupimo u taj sukob, upuštajući se u traganje za sopstvenim Čovekom-Idejom (Bahtinov pojam "čovek u čoveku") u dijalogu sa ovim Ljudima-Idejama. Ana Marjanović Shane jedna je od osnivača Univerziteta studenata UniS, pokrenutog u Filadelfiji. https://universityofstudents.org/