Фотографија: Весна Павловић (Полифонија 2000)
Фотографија: Весна Павловић (Полифонија 2000)

Више од две деценије Битеф Полифонија окупља људе усмерене на позориште за младе, које настаје из акција, радионица и потреба младих људи. Атрибут полифоно све ћешће се приписује њиховим праксама, прећутно се актери разумеју док експериментишу, греше, почињу, испробавају, питају, отварају, одрастају, док проширују просторе уметничких акција у новим друштвеним структурама. Упутно је преиспитати опсег овог атрибута: на шта мислимо када кажемо да је нешто полифоно. Јесу ли такве све позоришне праксе за младе? Зашто да/не? Шта све доносе/односе? Kоме? Припадају ли само младима? 

Дијалогу се прикључују аутори, млади учесници и представници младе публике Битеф Полифоније.