Fotografija: Vesna Pavlović (Polifonija 2000)
Fotografija: Vesna Pavlović (Polifonija 2000)

Više od dve decenije Bitef Polifonija okuplja ljude usmerene na pozorište za mlade, koje nastaje iz akcija, radionica i potreba mladih ljudi. Atribut polifono sve ćešće se pripisuje njihovim praksama, prećutno se akteri razumeju dok eksperimentišu, greše, počinju, isprobavaju, pitaju, otvaraju, odrastaju, dok proširuju prostore umetničkih akcija u novim društvenim strukturama. Uputno je preispitati opseg ovog atributa: na šta mislimo kada kažemo da je nešto polifono. Jesu li takve sve pozorišne prakse za mlade? Zašto da/ne? Šta sve donose/odnose? Kome? Pripadaju li samo mladima? 

Dijalogu se priključuju autori, mladi učesnici i predstavnici mlade publike Bitef Polifonije.