Fotografija: Vesna Pavlović (Polifonija 2000)
Fotografija: Vesna Pavlović (Polifonija 2000)

„Polifonija u trajanju“ predstavlja i uključuje sve zainteresovane, kako autore tako i publiku, u proces koji se odvija između dve Bitef Polifonije. Ove godine u fokusu su „Polifoni resursi“, koji označavaju istraživanje i koncipiranje ovogodišnjeg programa, evaluaciju ostvarenog u okviru 21/22. Bitef Polifonije i otvaranje novog procesa komunikacije, praćenja događanja i početak novog ciklusa kreiranja 23. Bitef Polifonije u okviru sledećeg 56. Bitefa 2022. godine. Nastavljamo dijalog na temu „Igre za život“ intervjuima sa učesnicama Bitef Polifonije od samog početka do danas, među kojima posebno mesto ima autorka knjige Umetnost i kultura otpora, Milena Dragičević Šešić, kao i autore o kojima se u toj knjizi govori, Zorica Jevremović, Dijana Milošević, koji su svojim angažovanim pozorištima bitno obeležili devedesete godine prošlog veka, Bitef Polifoniju u proteklom periodu, a danas pomeraju granice angažovane umetnosti. Proces otvara nov projekat „Šekspirova deca“ s predstavom San letnje noći Malog pozorišta „Duško Radović“, s ciljem neposrednog ostvarivanja ideje osmišljenog pozorišnog paketa. Nova istraživanja, interakcije, performanse, radionice, video-radove, filmove, priručnike… predstaviće tokom narednog perioda Ivona Janjić, Ana Marjanović Shane, Marko Pejović, Goran Golovko, Jasminka Petrović, Jelena Stojiljković, Ana Popović, Monika Necpalova, Nataša Milojević, Nikola Isaković… 

Za prve trooglasne invencije Bitef Polifonije Vladimir Krušić, Sead Đulić, Ljubica Beljanski-Ristić, kao i neki novi autori i stvaraoci koji će se pojaviti i iznenaditi nas svojim umetničkim, stvaralačkim, istraživačkim i angažovanim delovanjem. 

Više informacija preko najava događanja, na sajtu i fejsbuk strani Bitef Polifonije, na novom Polifonija Teatar portalu i fejsbuk grupi „StagEksperiment“.

Prvi događaj 4. oktobra u 17 časova  možete pratiti preko sledećeg Zum linka