Foto: Privatna arhiva
Foto: Privatna arhiva

„OK metod“ je program razvoja publike, podsticanja omladinskog stvaralaštva i podmlađivanja javnih ustanova i organizacija koje rade u oblasti umetnosti i kulture. Nastao je u Šabačkom pozorištu, od avgusta 2018. do decembra 2020, vreme dok je njegova autorka, Milena Minja Bogavac, vršila dužnost direktorke ovog pozorišta. Priču o primeru dobre prakse okupljanja i učešća mladih u afirmaciji kulture i kulturnom životu grada, brojnim pokazateljima pozitivnog iskustva i merljivim rezultatima, autorka je na poziv ASSITEJ-a Srbije pretočila u priručnik „OK metod: Šta, kako i zašto?“. 
Priručnik je jednostavno, pregledno i stručno uputstvo o metodu koji obuhvata i ukršta dramsku pedagogiju, omladinski rad i rad u kulturi. Ono se lako čita i prati, služi kao inspiracija, precizan vodič i oslonac za kreiranje programa nastalog u pozorištu, ali se lako može prilagoditi i drugim javnim i kulturnim ustanovama zainteresovanim da rade na razvoju publike. Autorka navodi brojne mogućnosti, uz mnoštvo primera i sugestija kako prilagoditi metod specifičnim uslovima i potrebama ustanova i organizacija kojima ASSITEJ Srbije upućuje poziv - da se jave svi oni koji bi želeli da uz mentorsku podršku tima iz ASSITEJ-a već ove jeseni započnu rad sa mladima u svojim sredinama.