Foto: Ivan Zupanc
Foto: Ivan Zupanc

Umemo li da se menjamo? Mi koji smo skloni da brišemo granice između sveta umetnosti i sveta života? Vi koji vodite radionice, dijaloge, poštujete diskurzivne i emancipatorske prakse? Svi koji rade sa mladima, i često koriste reči kao što su participacija, zajedničko i jednakost? Ako društvo gradi svoje institucije snagom socijalne kreativnosti koju Kastorijadis naziva radikalna imaginacija, struktura mu je dinamička, može biti više ili manje propustljiva mada sve vreme u pokretu. Promena je nužna, ne samo kao ishod krupnih istorijskih obrta ili sistemskih intencija već najpre putem proizvodnje značenja, koja uslovljava neprekidni proces samostvaranja. Kakav je onda odnos ličnih i društvenih promena? Kako teku obračuni s prividom heteronomije ovih dana?
Na samom kraju biće nekoliko reči o istoimenoj knjizi autorke, koja je objavljena u septembru 2021. godine u izdanju Geopoetike. 
www.irena-ristic.com