Фото: Нада Жганк/Велимир Саватић
Фото: Нада Жганк/Велимир Саватић

Свака уметничка дисциплина истражује и инспирише се елементима спонтаности, укључујући и музику. Еволуција у импровизованој и колаборативној музици, насталих из џеза и савремене композиције, развила се на основу спонтаних акција и реакција које су обликовале све од најситнијих детаља до опште структуре дела. У свом истраживању, Ричард Барет посматра спонтаност у областима као што су плес, визуелне уметности, театар и филм, и како се те праксе могу укључити у методе савременог музичког дела. Централни пример како се те могућности обликују у музици представља колаборативни рад унутар Kолектива Студио 6, између Ричарда Барета на електроници, Милане Зарић на харфи и електроници, и Марине Џукљев на клавиру.
У Kолективу Студио 6 истражујемо процесе колаборативне креације у савременој уметничкој музици од 2012. године. Представљањем на Битеф Полифонији добијамо прилику да проширимо наша истраживања на друга поља креативних уметности и да успоставимо нове линије комуникације са кореографима, књижевним и позоришним ствараоцима и извођачима, видео и визуелним уметницима. Циљ је ново колаборативно дело, у којем се фокусирамо на спонтани креативни чин, негујући „генија тренутка“ који потенцијално трансцендира индивидуалну машту учесника.
Програм има два сегмента: од 15:00 заинтересовани присуствују предавању и отвореној радионици на тему „Генија тренутка“, а у 17:00 концерту електроакустичног трија Kолектива Студио 6.