Foto: Nada Žgank/Velimir Savatić
Foto: Nada Žgank/Velimir Savatić

Svaka umetnička disciplina istražuje i inspiriše se elementima spontanosti, uključujući i muziku. Evolucija u improvizovanoj i kolaborativnoj muzici, nastalih iz džeza i savremene kompozicije, razvila se na osnovu spontanih akcija i reakcija koje su oblikovale sve od najsitnijih detalja do opšte strukture dela. U svom istraživanju, Ričard Baret posmatra spontanost u oblastima kao što su ples, vizuelne umetnosti, teatar i film, i kako se te prakse mogu uključiti u metode savremenog muzičkog dela. Centralni primer kako se te mogućnosti oblikuju u muzici predstavlja kolaborativni rad unutar Kolektiva Studio 6, između Ričarda Bareta na elektronici, Milane Zarić na harfi i elektronici, i Marine Džukljev na klaviru.
U Kolektivu Studio 6 istražujemo procese kolaborativne kreacije u savremenoj umetničkoj muzici od 2012. godine. Predstavljanjem na Bitef Polifoniji dobijamo priliku da proširimo naša istraživanja na druga polja kreativnih umetnosti i da uspostavimo nove linije komunikacije sa koreografima, književnim i pozorišnim stvaraocima i izvođačima, video i vizuelnim umetnicima. Cilj je novo kolaborativno delo, u kojem se fokusiramo na spontani kreativni čin, negujući „genija trenutka“ koji potencijalno transcendira individualnu maštu učesnika.
Program ima dva segmenta: od 15:00 zainteresovani prisustvuju predavanju i otvorenoj radionici na temu „Genija trenutka“, a u 17:00 koncertu elektroakustičnog trija Kolektiva Studio 6.